Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La: Hội nghị tuyên truyền về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018

Ngày 10 tháng 10 năm 2018

Ngày 9/10, Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.


 

Hội nghị tuyên truyền về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La.


Tại Hội nghị, cán bộ, nhân viên Agribank Chi nhánh tỉnh và chi nhánh các huyện, thành phố được phổ biến, quán triệt Quyết định số 521 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Quyết định số 151 của Bộ Công an về bí mật Nhà nước và bí mật ngân hàng; thông tin về kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cả nước nói chung, Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La nói riêng.


Thời gian qua, Đảng ủy, Ban giám đốc và các tổ chức đoàn thể Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La luôn quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục và triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tới toàn thể cán bộ, nhân viên trong hệ thống. Lực lượng tự vệ, lực lượng bảo vệ cơ quan ngày càng được củng cố và tăng cường, cung cấp cho cơ quan chức năng những thông tin liên quan đến ANTT có giá trị, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự. Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước với Công an tỉnh về đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh nội bộ và an toàn tiền, tài sản. Cơ quan luôn đạt tiêu chuẩn không có ma túy. Năm 2017, Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La được Bộ Công an tặng Cờ thi đua đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.


Sau Hội nghị, các đơn vị trong hệ thống Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức ký cam kết tới cán bộ, nhân viên về thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tìm kiếm theo ngày