Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La: Gặp mặt đầu xuân các cơ quan truyền thông, báo chí

Ngày 12 tháng 01 năm 2019

Ngày 11/1, Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La đã tổ chức gặp mặt đầu xuân các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh năm 2019. Dự cuộc gặp mặt có lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn.


Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La gặp mặt đầu xuân các cơ quan truyền thông, báo chí.

 

Tại cuộc gặp mặt, lãnh đạo Agribank Sơn La đã thông tin về hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của đơn vị. Năm 2018, hoạt động kinh doanh của Agribank Sơn La được cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan báo chí quan tâm và ủng hộ, thường xuyên đưa các thông tin về hoạt động của Agribank Sơn La, đặc biệt là việc tuyên truyền thực hiện các chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Tổng vốn huy động đạt 7.400 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với năm 2017, chiếm gần 50% thị phần của các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn. Tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2018 đạt 14.155 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2017; tỷ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 94%; tỷ lệ nợ xấu 1,17%; tổng số lượng khách hàng có quan hệ vay vốn tại Agribank Sơn La là 44.250 khách hàng... Năm 2018, Agribank chi nhánh tỉnh nộp ngân sách Nhà nước trên 16 tỷ đồng; tích cực tham gia vào các chương trình an sinh xã hội của tỉnh…


Năm 2019, Agribank Sơn La tiếp tục tập trung huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, các tổ chức kinh tế để có nguồn vốn giá rẻ đầu tư cho vay vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các lĩnh vực tín dụng ưu tiên của Chính phủ. Tổ chức và kết hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân theo Nghị định 55/CP đến toàn thể cán bộ, người lao động và khách hàng. Thực hiện tốt công tác triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020; thành lập các điểm giao dịch tại trung tâm cụm xã, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, khách hàng tiếp cận vốn…


Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí đã đề xuất nhiều giải pháp nâng cao công tác phối hợp trong tuyên truyền thực hiện chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn và nông dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần thúc đẩy KT-XH của địa phương phát triển.

Tìm kiếm theo ngày