87 cán bộ dân quân, tự vệ được tập huấn năm 2022

Ngày 06 tháng 12 năm 2021

Trong 5 ngày (từ ngày 6 đến 11/12), Ban CHQS Thành phố tổ chức tập huấn cho cán bộ dân quân, tự vệ năm 2022. Tham gia đợt tập huấn có 87 cán bộ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng tự vệ, cán bộ kiêm nhiệm công tác quốc phòng, quân sự cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

                                 


Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố tập huấn cán bộ dân quân, tự vệ năm 2022.

           

Các học viên được học tập, nghiên cứu về: Quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình mới; một số vấn đề mới về tình hình quốc phòng, an ninh thế giới, khu vực, trong nước và quan điểm của Đảng; công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ; một số nội dung cơ bản của pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, an ninh biên giới quốc gia, nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên, động viên quốc phòng, phòng thủ dân sự; luyện tập các động tác Chào cờ cơ bản; giới thiệu vũ khí hóa học, sinh học, công nghệ cao và cách phòng chống; tập bắn một số loại súng; ném lựu đạn; Chiến thuật tiểu đội, trung đội dân quân tự vệ…

           

Thu Hiền (Trung tâm TT-VH Thành phố)

Tìm kiếm theo ngày