74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Ngày 02 tháng 09 năm 2019

“Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.


Tìm kiếm theo ngày