GIỚI THIỆU

BÁO SƠN LA – Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Sơn La, tiếng nói của Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La, được thành lập theo Nghị quyết số 03/NQ-TU ngày 3-1-1964 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La “V/v chuyển tờ Tin thành tờ báo Đảng” do đồng chí Hoàng Nó, Bí thư Tỉnh ủy ký. Ngày 3-2-1964, đúng ngày thành lập Đảng, Báo Sơn La đã xuất bản số đầu tiên. 50 năm qua, Báo Sơn La luôn kế tục xứng đáng các tờ báo tiền thân của chi bộ Nhà tù Sơn La những năm 40 của thế kỷ 20, làm tốt chức năng là cầu nối giữa Đảng với dân, dân với Đảng, thực sự là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của nhân dân các dân tộc Sơn La.

Hiện nay, Báo Sơn La có 3 ấn phẩm: Sơn La thường kỳ, tờ Tin ảnh và Báo Sơn La điện tử. Với gần 40 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, viên chức, người lao động. Có 5 phòng nghiệp vụ: Phóng viên; Bạn đọc - Tư liệu; Thư ký toà soạn; Báo Điện tử; Hành chính - Trị sự.

Tờ báo Sơn La thường kỳ với số lượng phát hành bình quân trên 8000 tờ/ kỳ. Tờ Tin ảnh Sơn La phát hành 24 kỳ với số lượng phát hành 3.700 tờ/kỳ. Tờ báo điện tử được nâng cấp, thay đổi giao diện, thêm các tiện ích đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

- Huân chương Độc lập hạng Ba
- Huân chương Lao động hạng Nhất
- Huân chương Lao động hạng Nhì
- 5 Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể và các cá nhân
- 12 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân
- Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị xuất sắc về tuyên truyền quốc phòng và lực lượng vũ trang
- Nhiều năm giành cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh
- Hàng trăm lượt tập thể và cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen
- Nhiều cá nhân được tặng Huy chương "Vì sự nghiệp báo chí" và Bằng khen của các bộ, ngành.

CÁC ĐỒNG CHÍ PHỤ TRÁCH VÀ TỔNG BIÊN TẬP BÁO QUA CÁC THỜI KỲ
Họ và tên Chức vụ Thời kỳ
Thiều Vịnh Phụ trách Báo 1966 - 1965
Kim Văn Tổng Biên tập 1967 - 1969
Lê Hữu Thanh Tổng Biên tập 1970 – 1975
Nguyễn Anh Nguyên Tổng Biên tập 1975 – 1986
Lê Hải Trà Tổng Biên tập 1986 – 1994
Hoàng Quách Cầu Tổng Biên tập 1994 – 1996
Lê Đức Phúc Tổng Biên tập 1996 – 2007
Nguyễn Minh Hòa Tổng Biên tập 2007 – 2010
Nguyễn Đắc Tĩnh Tổng Biên tập 2010 – 7-2014
Lê Huy Nghĩa Tổng Biên tập 7-2014 – 12-2020
Lã Minh Tuấn Tổng Biên tập 12-2020 – Đến nay
CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ TỔNG BIÊN TẬP BÁO QUA CÁC THỜI KỲ
Họ và tên Chức vụ Thời kỳ
Nguyễn Đức Tuấn Phó Tổng biên tập 1996 - 2011
Trần Việt Trung Phó Tổng biên tập 1997 - 1999
Lã Minh Tuấn Phó Tổng biên tập 2012 - 2014
Lê Văn Nam Phó Tổng biên tập 7-2014 - 3-2020
Nguyễn Thanh Hải Phó Tổng biên tập 9-2015 - Đến nay
Nguyễn Trường Chinh Phó Tổng biên tập 6-2020 - 9-2021
Lê Huy Ngoan Phó Tổng biên tập 10-2021 - Đến nay
BAN BIÊN TẬP
TỔNG BIÊN TẬP
LÃ MINH TUẤN
Điện thoại: 02123.852271
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
NGUYỄN THỊ THANH HẢI
Điện thoại: 02123.859178
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
LÊ HUY NGOAN
Điện thoại: 02123.851404
LIÊN LẠC
Phòng Hành chính - Trị sự: Trưởng phòng: LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG
Điện thoại: 02123.852273 - 02123.858188
Phòng Thư ký Toà soạn: Trưởng phòng: PHẠM BÁ ĐỨC
Điện thoại: 02123.855585
Phòng Báo điện tử: Trưởng phòng: LÊ QUỲNH NGỌC
Điện thoại: 02123.855786 - 02123.858737
Phòng Phóng viên: Trưởng phòng: NGUYỄN PHONG LƯU
Điện thoại: 02123.854685
Phòng Bạn đọc - Tư liệu: Trưởng phòng: LÊ HỒNG LUẬN
Điện thoại: 02123.854944
Email: